Pre-mini A

Equip de tècnics

  • Entrenador: Miquel Puell
  • Entrenador: Marta Barberan
  • Entrenador: Marina Balaguer

Pre-Mini A

Jugadores
Abril Ball.llosera
Lea Estopà
Gal·la Hernando
Arlet Canyelles
Clàudia Barcons
Jana Calvet