Escoleta

Escoleta de bàsquet

Jugadores
Júlia Sellés
Marcel Fontanet
Roger Forn
Meritxell Arancibia
Mar Vila
Alba Vera
Joan Marc Bautista
Malak Hajoubi
Arnau Torradeflot
Damià Cartes
Bruna Ball.llosera